ภาวะโลกร้อนต่อไทย

สารคดีโลกร้อน

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2552

ปัจจัยที่ทำให้โลกร้อน

ปัจจัยที่ทำให้โลกร้อน
1.การใช้ถ่านหินในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา และกึ่งพัฒนา ยังคงใช้อยู่ เพราะเป็นพลังงานที่ถูกที่สุด
2.การรุกล้ำ พรมแดนสีเขียวแหล่งสุดท้ายของโลก กำลังจะหมดไป
3.สารเคมี จำนวนมากที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
4.ประชากรโลกที่มากขึ้นทำให้สมดุลการผลิต การบริโภค ไม่สมดุลกัน ต้องผลิตมากกว่าบริโภค ทำให้เกิดการสูญเปล่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน

ปรากฏการณ์ และภัยธรรมชาติทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม แผ่นดินไหว ต่างก็เกิดจากสภาวะโลกร้อนที่มีมูลเหตุมาจากการปล่อยก๊าซพิษต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้แสงอาทิตย์ส่องทะลุผ่านชั้นบรรยากาศมาสู่พื้นโลก ได้มากขึ้น ซึ่งนั่นเป็นที่รู้จักกันโดยเรียกว่า สภาวะเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ 6 ชนิด ที่จะต้องลดการปล่อย ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ( N2O) ก๊าซไฮโดรฟลูโรคาร์บอน ( HFCS) ก๊าซเปอร์ฟลูโรคาร์บอน ( CFCS) และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซ่าฟลูโอโรด์ ( SF6 ) คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นก๊าซที่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศโลกมากที่สุด ซึ่งประเทศไทยเองก็มีการปล่อยก๊าซชนิดนี้ออกมา ซึ่งประเทศไทยเองก็มีการปล่อยก๊าซชนิดนี้ออกมาในบรรยากาศไม่น้อยหน้าประเทศอื่นโดยมีที่มาจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลไม่ว่าจะเป็นถ่านหิน น้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เทคโนโลยีการสื่อสารชนิดต่างๆ ( บรรยายโดย นศ. BM )

1.นางสาว เตือนใจ ราณะเรศ "Wimax"ดูบล๊อค
2.นางสาวทรัสตี สุวรรณท า "3G"ดูบล๊อค
3.นายภูริชญ์ ลัฐิกาพงศ์ "Bluetooth"ดูบล๊อค
4.นายวรงกรณ์ อารีย์ "CDMA"ดูบล๊อค
5.นายสุขสันต์ เชียงการ" GSM" ดูบล๊อค
6.นางสาวสุจิตรา สามติ๊บ "Microwave"ดูบล๊อค
7.นางสาวสุพิชฌาย์ บินซอและฮ์ "CDMA"ดูบล๊อค
8.นางสาวศิริกัญญา วงศ์ประสิทธิ์ "Cellular"ดูบล๊อค
9.นายกิติพงษ์ ชัยยะ "Wimax"ดูบล๊อค
10.นางสาวอัญชลี ทิพย์ปลูก "WiFi"ดูบล๊อค
11.นางสาวดาราวรรณ แก้วเอี่ยม "Satellite"ดูบล๊อค
12.นายวนากรณ์ เหมบุตร "Optic fiber"ดูบล๊อค